RådgivningRådgivning

Revisor er oftest virksomhedens økonomiske kernerådgiver, idet revisor gennem udarbejdelse af regnskabet får en god forståelse for virksomheden og dens økonomi. Revisor skal ifølge lovgivningen være uafhængige - vi modtager ingen provisioner fra andre. Vi kan derfor rådgive ud fra, hvad der er til virksomheden og dennes ejerkreds bedste.

Vi arbejder i Abel og Jørgensen rådgivningsmæssigt ud fra en tredelt filosofi:

Grundighed
Vi bestræber os altid på at give kunden en grundig rådgivning, hvor der så vidt muligt altid stilles flere alternativer op for kunden. Kunden kan herefter foretage sit eget valg.

Rettidighed
Vi ligger vægt på at overholde alle tidsfrister. Du skal kunne regne med, at når du afleverer dit materiale hos os, så går vi i gang med at udføre opgaven hurtigst muligt og skulle vi mangle nogle oplysninger, så får du hurtig respons fra os, så sagen ikke ligger stille.

Personlighed
Hos os er alle kunder vigtige - også de små kunder - og derfor bestræber vi os meget på at være netop din væsentligste økonomiske rådgiver, som du trygt kan ringe til og spørge om alle økonomiske spørgsmål.  Hos os skifter du ikke kontaktperson hele tiden. Dette synes vi medvirker til en større fortrolighed, som er vigtig, når vi skal drøfte din økonomiske situation og fremtidsplaner.

Samtlige revisorer i Abel og Jørgensen er løbende på efteruddannelse, således at vi holder os ajour med den nyeste viden. Abel og Jørgensen er medlem af FSR - danske revisorer.

Vi har gennem en årrække ydet rådgivning i en lang række forskellige situationer, så som:

 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Køb og salg af lejlighed (også forældrekøb)
 • Omstruktureringer, så som
  • Spaltning
  • Fusion
  • Aktieombytning
  • Virksomhedsomdannelse

Vi har stor erfaring inden for rådgivning omkring køb, salg og udlejning af ejendomme og ejerlejligheder samt at bistå med udarbejdelse af regnskab og selvangivelse herfor.

Vi har også stor erfaring med rådgivning af tankstationer, herunder løbende gennemgang og afstemninger, kontrol af dækningsgrader samt rådgivning i køb- og salgssituationer.